(024) 234 78585
(024) 234 78585

Ẩm thực: Combo bữa trưa & Nguyên liệu bữa tối