Lý do quảng cáo trên Chợ Tour Việt

Quảng cáo phù hợp với nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ du lịch
 • Người dùng trên Chợ Tour Việt là khách đang tìm kiếm các gói dịch vụ du lịch
 • Lượng truy cập lớn trong ngày trên 10.000 người dùng/ ngày 
 • Tập trung chính vào thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 

Bảng giá dịch vụ quảng cáo trên Chợ Tour Việt

Xây dựng thương hiệu vững mạnh thông qua việc tiếp cận hàng 100.000 khách hàng tìm kiếm tour và dịch vụ du lịch trên cả nước.

Banner nhỏ trên trang chủ

990k
 • Hiển thị theo Tuần
 • Hiển thị Destop
 • Độc quyền
 • Bao gồm VAT 10%
 • Không bao gồm thiết kế
 • Kích thước: 267x138
Liên hệ

Banner lớn trên trang chủ

1990k
 • Hiển thị theo Tuần
 • Hiển thị Destop/Mobile
 • Chia sẻ 4
 • Bao gồm VAT 10%
 • Không bao gồm thiết kế
 • Kích thước: 580x340
Liên hệ

Banner theo danh mục

1990k
 • Thời gian 1 tháng
 • Hiển thị Destop
 • Độc quyền
 • Bao gồm VAT 10%
 • Không bao gồm thiết kế
 • Kích thước: 268x475
Liên hệ

Banner trên cùng trang

2990k
 • Hiển thị theo Tháng
 • Hiển thị Destop/Mobile
 • Chia sẻ 4
 • Bao gồm VAT 10%
 • Kích thước: 1240x50
 • Không bao gồm thiết kế
Liên hệ
Đối tượng người dùng trên Chợ Tour Việt
Nguồn: Google Analysis 2020