(024) 234 78585
(024) 234 78585

Chính sách người bán

Quy định mở shop

1.  Các thông tin đăng ký (thông tin liên hệ shop và người đại diện shop) được yêu cầu phải đầy đủ, đúng chính tả, thống nhất với nhau, không vi phạm các quy định về đăng tin nói chung.
2.  Thông tin đăng ký phải trung thực, rõ ràng, không gây nhầm lẫn hoặc hiểu lầm đối với người xem về uy tín bán hàng cũng như các thông tin nhận biết khác của shop.
3.  Số điện thoại di động và email đăng ký hoặc CMND đăng ký phải hợp lệ, chính xác. Mỗi số điện thoại di động và email chỉ được sử dụng cho một shop.
4.  Người bán vi phạm các quy định mở shop sẽ áp dụng chế tài xử lý được quy định tại Phụ lục 6 của Chính sách này. 
5. Chotourviet có quyền khóa hoặc hủy các tài khoản Người Bán mở ra nhưng không nhằm mục đích bán hàng mà không cần thông báo trước.

Chính sách xét duyệt sản phẩm

1. Sản phẩm được đang bởi người bán sẽ được Chợ Tour Việt duyệt trong vòng 1 ngày làm việc
2. Sản phẩm phải đảm bảo đủ thông tin của dịch vụ.
3. Hình ảnh đẩy đủ và rõ ràng không duyệt hình ảnh tự ý chèn các thông điệp hay logo mà chưa được cho phép của Chợ Tour Việt
4. Sau khi đươc duyệt sản phẩm sẽ được công khai bán trên Chợ Tour Việt và qua các đối tác quảng cáo phân phối khác của Chợ Tour Việt
5. Sản phẩm sau khi đã được duyệt Shop vẫn được phép sửa thông tin hoặc dừng bán bất kỳ thời điểm nào tuy nhiên việc bán lại sản phẩm vẫn qua sự kiểm duyệt của Chợ Tour Việt

Chính sách xử lý đơn hàng

1. Khi đặt sản phẩm dịch vụ khách hang sẽ có 2 phương thức thanh toán.

 1. Chuyển khoản ngân hàng: Với lựa chọn này khách hàng sẽ đặt sản phẩm và nhận được thông tin đơn hàng qua email bao gồm các nội dung
  Mã đơn hàng
  Tên hàng
  Tổng tiền thanh toán
  Tài khoản ngân hàng của Shop ( tài khoản này shop tự cài đặt trong phần quản trị của Shop)
  Thông tin liên hệ của Shop (điện thoại, email, địa chỉ thông tin này cũng được shop tự cài đặt trong phần quản trị)
 2. Thanh toán online: Với lựa chọn này khách sẽ thanh toán trực tiếp trên Chợ Tour Việt thông qua cổng thanh toán thẻ. Sau khi khách thanh toán Shop sẽ nhận được tiền đơn hàng của khách muộn nhất 4 ngày làm việc

Chăm sóc khách hàng

Sau khi khách đặt sản phẩm dịch vụ mọi giao dịch về thanh toán do shop làm việc trực tiếp với khách thông qua thông tin Shop đã cung cấp cho khách và Shop nhận được thông tin liên hệ của khách trong phần quản lý đơn hàng

Sắp xếp dịch vụ cho khách sau đặt tour cũng do Shop điều phối với đầy đủ thông tin khách hàng