(024) 234 78585
(024) 234 78585

Hướng dẫn bán hàng/Đăng tin

Quy trình dành cho người bán hàng hoặc đăng tin 

Bước 1: Chọn mục “Dành cho đối tác” ở góc trên cùng của trang chủ sau đó Nhà cung cấp nhập đầy đủ các thông tin cơ bản để gửi yêu cầu đến Chợ Tour Việt. 

Bước 2: Sau khi đã hoàn tất thông tin, Nhà cung cấp chọn “Gửi yêu cầu hợp tác”

Bước 3: Khi nhận được yêu cầu chúng tôi sẽ tiến hành liên lạc đến nhà cung cấp đã yêu cầu hợp tác với Chợ Tour Việt. 

Bước 4: Ban quản lý kênh Chợ Tour Việt gửi các thông tin hướng dẫn liên quan đến việc đăng tải sản phẩm. Sau đó nhà cung cấp chủ động thiết lập và xây dựng nội dung chương trình theo các quy trình đã được hướng dẫn và gửi lại Ban quản lý kênh Chợ Tour Việt để tiến hành đăng tải trên trang Chotourviet.com.

Bước 5: Nhà cung cấp cung cấp sản phẩm/dịch vụ đúng theo các chương trình và quy định đã cung cấp và đăng tải trên trang web Chợ Tour Việt.

Bước 6:  Nhà cung cấp thực hiện cung cấp, đổi trả sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng thông qua kênh thương mại điện tử Chợ Tour Việt.

– Bước 7: Nhà cung cấp phối hợp cùng Chợ Tour Việt để giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến sản phẩm/dịch vụ mà nhà cung cấp đã bán cho khách hàng (nếu có).

Thông tin đối tác:

Đăng ký để trở thành đối tác chiến lược phân phối sản phẩm du lịch cho công ty của bạn

Quý danh:
Họ và tên:
Điện thoại liên hệ:
Tên công ty:
Email:
Nội dung: