Hướng dẫn bán hàng

– Bước 1: Đăng nhập tài khoản sau khi đã gửi yêu cầu kích hoạt và được thông báo kích hoạt thành công

– Bước 2: Cập nhật thông tin
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng
Cài đặt -> Tài khoản thanh toán
Cập nhật thông tin hỗ trợ khách hàng
Cài đặt -> Thông tin hỗ trợ khách hàng

Bước 3: Đăng sản phẩm
Sản phẩm -> Thêm sản phẩm
Lưu ý: Xem kỹ Chính Sách Người Bán để đảm bảo sản phẩm đăng đúng quy định tránh bị khóa tài khoản vĩnh viễn
Liên hệ hỗ trợ tài khoản bán hàng: Zalo 0986922118